FOLLOW US ON:

algemene (inschrijvings) voorwaarden yogales

Deelname aan de activiteiten betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
Je bedrag betaald voor de proefles mag je in mindering brengen ingeval van inschrijving voor de reeks
Kan je er een les niet bijzijn, dan mag je iemand in jouw plaats laten invallen. Je kan, mits aanvraag, en mits er plaats is, evt inhalen in dezelfde week bij een andere les in denderbelle of lebbeke.
Niet gebruikte lessen worden niet terugbetaald, en kunnen ook niet doorgeschoven worden naar volgende lessenreeksen
Bij inschrijving verbindt je je voor de reeks en is restitutie van lesgeld niet mogelijk
Ingeval dat een les geannuleerd word door bevoorbeeld ziekte van de lesgever wordt die later terug aangeboden, typisch de week volgende op de laatste les van de reeks
Je blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor jouw fysiek, emotioneel en mentaal welzijn. Vreugdevolleven kan niet aansprakelijk gesteld worden voor blessures of ongemak.
De aansprakelijkheid van Vreugdevolleven is steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar.