FOLLOW US ON:

individuele familieopstellingen

Premium WordPress Themes

Familieopstellingen helpen je om diep ingesleten patronen te transformeren

Waarschijnlijk herken je zelf reeds dat er bepaalde zaken in je leven spelen die eigenlijk verband houden met je gezin van herkomst of je familie van herkomst, of misschien zit je met vragen tav familiedynamieken in het heden of uit het verleden.

Misschien herken je wel enkele van onderstaande zaken?
Je voelt je niet echt thuis in je familie, op je werkplek, in groepen; of je hebt een moeizame relatie of conflicten op je werk, in de familie.
Misschien heb je het gevoel van afgesneden te zijn van je roots; of heb je een gemis aan plezier in het leven, is er teveel zwaarte
Of heb je eerder het gevoel van niet vooruit te raken in het leven?
Misschien heb je al flink wat tijd en geld geïnvesteerd in andere therapiëen, maar merk je dat er nog steeds lastige stukken zijn in jouw leven?

Verlangen
Hoe zou het zijn om terug meer bevrediging te ervaren in de omgang met je omgeving (ouders, kinderen, relatie, familie, werk)
Je meer thuis te voelen; dit zowel op het werk, als in de familie
Terug meer verbondenheid ervaren met je familie, je oorsprong, je roots
Je terug meer gesteund te voelen in het leven

achtergrond
In elk familiesysteem zijn bepaalde wetmatigheden van kracht. Wanneer in deze wetmatigheden verstoringen optreden, geraakt het familiesysteem zijn ideale evenwicht en zijn rust kwijt. Om te overleven zoekt het een nieuw evenwicht waarbij bepaalde familieleden vanuit loyaliteit hun leven onbewust in dienst hiervan stellen (soms wel vele generaties later) in een poging om de verstoring weer goed te maken. Ze kunnen dan lasten op zich (over)nemen die niet bij hen thuis horen.
Dit kan leiden tot allerlei klachten zoals: het gevoel dat iets je weerhoudt om het leven ten volle te nemen, of het gevoel ergens in vast te zitten op het vlak van relatie, kinderen, familie, gezondheid, rouw, werk…

Typische dynamieken en thema’s
De eerste vraag die je jezelf kan stellen is hoe goed jouw band is met jouw broers en zussen, en dan met je beide ouders? In vele families of gezinnen is dit niet optimaal. Dit kan vele redenen hebben, maar geeft al meteen aan dat er familiedynamieken werkzaam zijn. Een onderzoek daarin kan je meteen veel leren.

Daarnaast nemen we ook een positie in in ons familiesysteem: misschien zitten we erin vast, misschien hebben we ons afgezet en ons afgesneden (maar daarmee meteen ook ons afgesneden van onze roots), misschien voelen we ons alleen staan? Misschien nemen we de lasten van de familie op ons,… en zo zijn er nog vele dynamieken die teruggaan naar onze familie van herkomst en onze positie daarin bepalen. De positie die we in ons familiesysteem innemen kan ook de positie zijn die we dan op andere plaatsen (vereniging, werk,…) innemen: hebben we teveel lasten op ons genomen in de familie dan doen we dit misschien op het werk ook? Of durven we net geen verantwoordelijkheid meer te nemen?

Ook één van de thema’s die vaak naar voor komt is onafgewerkte rouw. Misschien zijn er wel gestorvenen in het familieverleden waar niet om gerouwd is? Vb een zus van jouw moeder of grootmoeder,… het feit dat daar niet om gerouwd geweest is zorgt echter voor een spanningsveld in het familiesysteem, waar jij dan ook mee te maken krijgt. Misschien voel jij wel bij jezelf (of tav jouw ouders, of andere familieleden) een vaag gevoel van gemis, van rouw, wat je echter niet kan thuisbrengen…

Een ander thema kan zijn dat je veel zwaarte ervaart in je leven. Dat kan je eigen thema zijn, maar het kan ook betekenen dat je de zwaarte van de familie (of van je ouders) mee helpt te dragen. Dit staat dan jouw leven, jouw plezier, jouw lichtheid in de weg.
En zo zijn er nog wel vele mogelijke thema’s die verband houden met je familie van herkomst.

Individuele famieopstellingen
Anders dan bij klassieke familieopstellingen waar er in groep gewerkt wordt, wordt er hier individueel gewerkt. Dit heeft dan ook het voordeel dat er in alle veiligheid en in afstemming kan gewerkt worden tav jouw vraag.
In een 5tal sessies gaan we op zoek wat bij jou de belangrijkste familiedynamieken zijn, hoe ze jou ondersteunen of net tegenwerken om een meer bevredigingend leven te kunnen leiden. Je gaat ervaren wat jou helpt om het beter te krijgen, om blijer, rustiger te kunnen worden in de omgang met jouw omgeving. Er is ook tijd en ruimte om dingen een plaats te geven: misschien wel verdriet of gemis, of jouw verhaal eens te kunnen vertellen.
Hoe verloopt een sessie:
Misschien heb je eerste een stuk verhaal te vertellen, wat is jouw achtergrond, waarom kom je. Op die manier krijgen we beiden een zicht op wat speelt
In een volgende fase maken we een inventaris van jouw familie. Wat zijn en wat waren de eigendheden, en in hoeverre zie je misschien al een link met je eigen leven? De aandacht gaat hier zowel naar de opvallende zaken, als net de zaken die er niet waren.
Daarna gaan we ons huidige thema’s (vb gemis, vb niet thuishoren in groep, vb conflicten) verbinden met het systeem. Het is ook in deze fase dat we gaan “invoelen”. Dat betekend dat er niet zomaar meer gepraat wordt, maar dat we ook de tijd nemen om allerlei signalen te gaan waarnemen. Dat kunnen heel heldere sensaties/emoties zijn (vb angst, last op de schouders), of meer subtiele sensaties, gevoelens, gedachten (vb meer afwezig voelen, gevoel van zwaarte, gevoel van lichtheid). Dit vraagt geen speciale capaciteiten tav dingen kunnen voelen, maar vraagt wel dat je openstelt voor wat er is. Vanuit die sensaties voeren we het onderzoek naar wat er nu echt “onderliggend” speelt, en wat jou helpt om het beter te krijgen in die omstandigheden. Vandaaruit komt er dan inzicht (vb “mijn zwaarte is eigenlijk de zwaarte van mijn ouders”, of bvb “van jongs af aan diende ik een stuk van de verantwoordelijkheid in het huishouden op mij te nemen; en nu neem ik nog steeds te veel verantwoordelijkheid”;…). Vandaaruit kunnen we ook dingen gaan teruggeven (vb teruggeven van verantwoordelijkheid, teruggeven van de zwaarte,…) en kunnen we nieuwe keuzes maken die ons helpen in ons dagelijks leven.

Ben je benieuwd geraakt of geinteresseerd, dan ben je zeker welkom voor verdere vragen of informatie, of het maken van een afspraak.

Op deze website vind je nog andere artikels rond

  • yoga
  • familieopstellingen
  • ontdek je levensdoel
  • andere…

Interesse: ga naar meer artikels

Of interesse naar een yogacursus? Lees meer…
Yogalessen

Wens je op de hoogte gehouden te worden van nieuwe artikels of nieuwe lessenreeksen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!
Nieuwsbrief

WRITTEN BY: Danny

1 Comment added

 1. Heidi 20 maart 2015 |
  Danny, het item familieopstelling heeft me wel geprikkeld, ik erken veel van de dingen die deel uitmaken van mijn leven, mijn verantwoordelijkheden, mijn twijfels en ook wel verdriet en pijn. Hoe verloopt zo een sessie en wat is de kostprijs, kan dit overdag? Met vriendelijke groeten, Heidi