FOLLOW US ON:

Familie uit evenwicht

Premium WordPress Themes

Elke Verandering in een familiesysteem vraagt een nieuw evenwicht. Is het nu een scheiding, ernstig ziek zijn of het overlijden van één van de ouders; allen zorgen ze ervoor dat het evenwicht dat daarvoor aanwezig was aan het wankelen komt en vraagt naar een nieuw evenwicht. En niet alleen de familie gaat uit evenwicht! Jammer genoeg ga je als familielid mee uit evenwicht. Dat is dan ook de periode waar we makkelijker ziek worden, of vatbaarder worden voor ziekte. Of misschien krijgen we het wel aan onze maag “wat ligt er op de maag”. Hoe dan ook is dit voor ons een fase die in mindere of meerdere mate lastiger,moeilijker is.

Liefst van al worden we er niet geconfronteerd met verlies of ingrijpende verandering. En allemaal verlangen we dat zo een verandering in harmonie gebeurt, zowel met onze omgeving (familie), als met onszelf. Liefst gaan we gewoon door met ons leven, blijven we in goede verstandhouding met onze familie. Of liever nog blijven we gespaard van verlies, hopen we dat deze moeilijke materies zich uitstellen of niet voordoen. Al is dat jammer genoeg niet altijd realistisch.

Wat maakt nu dat er naast het eigenlijke verlies (ziekte, overlijden in de familie), er daarbovenop nog zoveel extra moeilijkheden en lasten zich opdringen?

Elk familiesysteem bezit dus een evenwicht (soms broos), dat gebaseerd is op onuitgesproken afspraken en verhoudingen.
Wie heeft er de leiding in de familie (gezin)? Vader, moeder, of nog iemand anders? En wat als één van de ouders er niet is (of ernstig ziek is)? Wie neemt dan de veranwoordelijkheid op? Wanneer een leidingfiguur wegvalt onstaat er een “gat” en dient er iemand op te staan om de lege plaats in te nemen. Als de ouders dit nalaten of niet meer kunnen? Wie doet het dan? En gebeurt dat in overleg? Kan iedereen van de andere kinderen zich daar dan in vinden? Deze thematieken kunnen plaatsvinden in het ouderlijk gezin als kinderen nog niet volwassen zijn, of zeker ook wanneer de kinderen uit huis wonen in hun eigen gezin.

Volgende twee voorbeelden illustreren dit (fictieve namen):

 Zij is de oudste van de jongste kinderen;de 2 boven haar zijn al uit huis. Haar moeder zit vast in haar verdriet rond vanalles, en is er eigenlijk niet. Er zijn 3 broertjes waavan één gehandicapt. Zij is verantwoordelijk. Zo voelt ze het.Verantwoordelijk in het oppassen, verantwoordelijk voor het naar de speciale school brengen van het broertje. Verantwoordelijk voor de andere kleintjes. ook als ze zelf ergens spelen gaat, heeft ze er altijd ééntje aan de hand, verantwoordelijk voor het verdriet van haar moeder…

 Bart (40j) is het enig overgebleven kind dat op de boerderij blijven wonen is. Wanneer Bart zijn vader sterft is het vanzelfsprekend dat hij samen met moeder op de boerderij blijft. Er ontstaat echter al snel onduidelijkheid binnen de familie. Want als moeder ook komt te sterven, hoe moeten de ouderlijke bezittingen rechtvaardig verdeelt worden? Dit lijdt vaak tot moeilijke situaties waar verschillende familieleden zich niet goed bij voelen.

Beide voorbeelden geven aan dat wanneer er iemand komt weg te vallen een ander de plaats min of meer gaat innemen, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend, leidt tot onenigheid,…

Als iemand wegvalt of ernstig ziek wordt kan dat dus voor flink wat onrust zorgen. Dat kan iedereen individueel ervaren (vb dochter, schoonzoon,…), maar ook in het ganse familiesysteem. Hoe gaan jullie samen om met de verandering? Dat kan 2 kanten op: of het zorgt net voor meer cohesie bij de overgebleven familieleden, of zorgt voor onenigheid of ruzie. Misschien dat jullie in overleg en overeenstemming gaan afspreken hoe het verder moet en behoudt iedereen er een goed gevoel aan over. Maar het is vaak ook anders. Er moeten dan ook flink wat beslissingen genomen worden gaande van “gaan we de zieke persoon opvangen in de familie,of in een tehuis,en waar”,of “hoe moeten de eigendommen rechtmatig verdeelt worden”, of “hoe wordt de zorg over een zieke ouder verdeelt over de kinderen? En hoe voelt iedereen zich daarbij?”

De ene familie heeft minder moeite met veranderen dan de andere. Volgende kenmerken zijn een indicatie daarvan:

Familie die moeite heeft met veranderen:

 • Niet nakomen van afspraken
 • Weinig openhartigheid tussen familieleden
 • Inadequate regels
 • onduidelijkheid
 • Niemand neemt verantwoordelijkheid
 • Ongenuanceerde leiders
 • De verandering ontkennen

Familie die net beter kan omgaan met verandering:

 • Efficiënt
 • Doelgericht
 • Duidelijkheid
 • Zorgvuldig met elkaar omgaan
 • Respect en begrip voor elkaars waarden en normen
 • Gevoel van erbij horen, van welbevinden en van veiligheid
 • Eens zijn over belangrijke punten

Dan heb je ook nog verschillende stijlen families:

Een hechte familie. De familie hangt samen. Zaken worden besproken. Typisch is dat de familie vaker samenkomt.

Een kluwen gezin of familie. Hier heersen er verstrengelingen, onduidelijkheden over wie wat doet,wie welke rol heeft. Wie neemt nu de vader- of de moeder rol op bevoorbeeld? Dit kenmerkt zich opnieuw in veel samenzijn, maar niet volledig vanuit vrijheid. Hier kan er al meer verwarring, strijd, ruzie heersen.

Los zand familie. De band met de andere gezins- of familieleden is niet hecht. Ieder doet zijn eigen ding. Er is weinig overleg. De leden weten ook veel niet over elkaar. Typisch komt zo een familie niet zo vaak samen.

Dus elke familie heeft zijn eigendheden, die ervoor zorgen dat als één iemand wegvalt daar makkelijker en met meer overleg en overeenstemming wordt in afgestemd, of nét niet.

Wat dan ook vaak onderschat wordt is dat je niet alleen afscheid moet nemen van een dierbaar familielid, maar ook van de familie zoals die tot dan toe was. Plotseling is het niet meer vanzelfsprekend dat bepaalde waarden voorop staan. Dus je moet als het ware ook afscheid gaan nemen van je “oude” familie.

Dan kan het ook nog zijn dat bij een wijziging in het familiesysteem oude familiepatronen ook weer boven water komen. En dat kan confronterend zijn voor het individue. Dat start met wat voor type familie jullie waren? Los zand of nét een hechte familie. En hoe voelde jij je thuis in je familie? Helemaal aanvaard, of nét de vreemde eend, of toch anders. Ook nu kan dat weer boven water komen. En hoe ga je daar dan mee om?

familieopstellingen

Familieopstellingen kunnen helpen om de relatieproblematieken snel helder te maken. Maar ook om ze te kaderen in de familie. Vaak is het verassend dat de nieuwe ontwikkelingen niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar eigenlijk al in het familiesysteem zitten. En dat kan zelfs één of meerdere generaties terug gaan waar dingen zich herhalen.

Familieopstellingen helpen dus om meer inzicht te krijgen, en dan ook te gaan zoeken wat jouw beste positie of standpunt hierin is. Zolang dat niet het geval is ervaar je pijn, last, zorg, verdriet, kwaadheid om om te gaan met de nieuwe situatie. Kwestie is om op zoek te gaan naar een verhouding met jouw familie die jou toelaat om het als meer bevredigend te ervaren. Net als het bovenstaande beeld met de ballen die verschuiven… wat is voor jou nu de juiste positie waar jij het meest in evenwicht blijft? Misschien dat je van daaruit je dan ook optimaler, constructiever kan opstellen naar wat mogelijk is in jullie familiesysteem.

Soms is het ook nodig om te gaan ontwarren. Blijkt bvb dat je nog in een zorgpositie zit tav jouw familie of jouw ouders. Dan blijf je je misschien oververantwoordelijk voelen in het leven. En ervaar je het leven als zwaarder, als een strijd. En dan is plezier ver weg. Dus dan is het belangrijk om de lasten en de verantwoordelijkheden te leren afstaan of te leren teruggeven.

En het is zeker ook loslaten van van de behoefte dat alles bij het oude blijft… En dat is leren de pijn en het verdriet toe te laten dat je afscheid te nemen hebt van wat was.

Pas daarna kan je gaan erkennen wat mooi was, en van daaruit kan je ook gaan kijken naar de toekomst…

Ben je benieuwd geworden naar familieopstellingen? Lees dan zeker het artikel rond individuele familieopstellingen! Of meld je aan voor een intake of gesprek op info@vreugdevolleven.be of 0498/33.57.95

Op deze website vind je nog andere artikels rond

  • yoga
  • familieopstellingen
  • ontdek je levensdoel
  • andere…

Interesse: ga naar meer artikels

Of interesse naar een yogacursus? Lees meer…
Yogalessen

Wens je op de hoogte gehouden te worden van nieuwe artikels of nieuwe lessenreeksen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!
Nieuwsbrief

WRITTEN BY: Danny