FOLLOW US ON:

Een wereld van vrede

Premium WordPress Themes

Het is niet mijn gewoonte om een boek te bespreken, maar dit vond ik nu wel een heel boeiend en interessant boek. Dit artikel vertelt iets meer over het boek “een wereld van vrede” van Michio Kushi.

Zoals de titel laat vermoeden gaat het boek over vrede, maar de uiteindelijke conclusies zijn ietwat verassend. Laat ik ook maar vertellen dat ik het boek gelezen heb vertrekkende vanuit een andere achtergrond dan “wereldvrede”. Ik ben met name geïnteresseerd in makrobiotiek, en publicaties van de auteur. Dus vandaar. Ik was dan ook verrast dat de makrobiotiek grotendeels ontstaan is vanuit de zoektocht naar wereldvrede door Michio Kushi.

Uiteindelijk komt de auteur tot de conclusie dat oorlog of vrede deels samengaat met eetpatronen. Dat volkeren die meer vlees eten, meer geneigd zijn tot conflicten. Dat mensen en volkeren die meer in balans en gezond eten, minder vlees, minder suiker,… meer geneigd zijn om in harmonie met elkaar te leven…

Een wereld van vrede

In het begin van het boek beschrijft Michio Kushi hoe hij de tweede wereldoorlog meegemaakt heeft, alsook de verschrikkingen van Hirochima.

“Diep in mij welden tranen en woede op. Tranen voor de geesten en zielen van honderden en duizenden doden, die deze onverwachte ellende was overkomen. Woede over de zinzloze hebzucht en geweldadigheid, die we allen in onszelf hebben, inclusief ikzelf…”

En hoe hij vanuit die ervaringen het besluit nam om echt op zoek te gaan naar vrede, en besluit om daar dan zijn levenswerk van te maken.

“Diep in mijn hart besloot ik om, zonder te weten hoe ik tewerk zou gaan, mijn leven te wijden aan de vrede, vrede voor de hele wereld, vrede voor alle mensen, vrede voor alle levende wezens”

Er is een periode waar hij zich in studies toelegt op onderzoek tav wereldvrede. Dit is ook de periode na de 2de wereldoorlog waar er op wereldniveau sprake is van een wereldregering. In plaats van een wereldregering zijn er uiteindelijk de Verenigde Naties gekomen. Naarmate hij verder onderzoekt merkt hij dat de wereldse verschillen toch wel groot zijn, en dat eenheid veraf blijft.

“In de loop van mijn studies realiseerde ik me dat de droom van een wereldvrede niet een nieuwe gedachte is. Plato, oude oosterse wijsgeren, en vele religieuze leiders hebben ook een harmonieuze wereldorde voor ogen gehad. Grote leiders zoals Alexander de Groote, Ceasar, Napoleon streefden ook naar de schepping van een wereldeenheid. Tot op heden zijn al deze pogingen mislukt. Iets ontbrak eraan”

Dan leert hij ook George Oshawa (de eigenlijke grondlegger van de makrobiotiek) kennen, die hem wijst op mogelijk verbanden tussen algemene eetpatronen en het minder of meer in harmonie zijn met elkaar of het meer in conflict zijn met elkaar. In het begin doet de auteur daar nog niet veel mee, maar naarmate zijn onderzoek vordert komt hij uiteindelijk toch weer terug op eetgewoontes.

“door mijn observaties zag ik dat degeneratieve ziekten van fysieke, geestelijke en sociale aard in de moderne maatschappij sterk toenamen… het slechter worden van de kwaliteit van het voedsel hield nauw verband met chronische ziekten…”

In het boek wordt ook beschreven dat alles buiten ons een weerspiegeling is van alles binnen ons: dat de harmonie of vrede zowel binnen als buiten ons kan zijn.

In een normale conditie zijn we persoonlijk gezond, hebben energie; is er harmonie binnen het gezin en onze nabije samenleving; is er vrede en rust op wereldniveau.
Dat sluit aan bij de oosterse geneeswijzen (zoals accupunctuur) waar condities binnen het lichaam op verschillende niveau’s gelinkt worden. Een voorbeeld is wanneer de lever- of leverenergie uit balans is, we meer neigen naar conflict, er meer kwaadheid, frustratie in ons huist. En die leverconditie is dan ook weer gelinkt aan oa voeding. Vb het eten van vetten, alcohol belast de lever.
In een abnormale of degeneratieve conditie gaat de persoonlijke conditie van verkoudheid naar ziekte, en vervolging naar chronische ziektes,… Op gezinsniveau ontstaat er verwaarlozing, misbruik en scheiding. Op wereldniveau ontstaat er dan armoede, epidemieën en oorlog.

En dan gaat hij dieper in op eetgewoontes wereldwijd in de loop der tijden. Daaruit blijkt oa dat er meer oorlogen geweest zijn bij volkeren die meer vlees, meer suiker aten. Bij volkeren die meer vegetarisch aten en meer in harmonie leefden met omgeving en natuur was er minder neiging tot oorlog.

Daarnaast blijkt dat vele van de wereldleiders niet in goede gezondheid verkeerden toen ze aan de leiding stonden of wanneer er conflicten uitgevochten werden. Maw dat ze eigenlijk al binnen in zichzelf in conflict waren. En als er innerlijk disharmonie is neigen beslissingen ook meer naar conflict toe…

Een voorbeeld hiervan was de nederlaag van Napoleon bij Rusland. Algemeen gesteld leden de troepen van Napoleon grote verliezen door de grote koude in Rusland, waar ze niet tegen bestand waren. Anderzijds was het voedingspatroon tussen de Russische en de franse troepen flink verschillend: De franse troepen namen (geraffineerd) wit meel mee terwijl de russische troepen een traditioneel eetpatroon hadden van volle granen. Daarnaast was het zo dat Napoleon zelf ziek werd (oa blaasontsteking) ten tijde van zijn heersen, en dit oa door een onevenwichtig voedingspatroon en chaotische eetgewoonten.

Verder beschrijft het boek ook nog experimenten met meer natuurlijke voeding in combinatie met minder vlees bij gevangenissen. Daaruit blijkt duidelijk de relatie tussen voedsel en agressie.

En tenslotte volgen ook nog allerlei (voedings) adviezen…

Mijn interpretatie:

Alhoewel het boek soms ver gaat in zijn conclusies – en ook niet altijd makkelijk leest – en alles op voeding betrekt, vind ik het toch een zéér inspirerend boek.

Ikzelf was er al uit dat voeding impact op mij heeft. Als ik suiker, koffie of alcohol drink dan heb ik daar achteraf last van, ik voel echt hoe het mijn lichaam moeite kost om dat te verteren of af te breken. Of ik voel hoe het onrust creërt (verlangen naar opnieuw suiker; wat onrustiger na een koffie,…).

Premium WordPress Themes

Waar het boek verder in gaat is hoe groot de impact van al of niet kwalitatieve voeding toch wel zou kunnen zijn. Enerzijds op persoonlijk vlak: niet alleen hoe voeding mij al of niet energie geeft of kost; maar dus ook in wat voor mentale,emotione staat voeding mij brengt. En dus niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook als samenleving.

En wat ook wel duidelijk wordt is hoe onze eetpatronen de laatste 50jaar wel flink verandert zijn: meer gerafineerd voedsel, meer suiker, meer vlees, sneller koken (microgolf), niet-biologisch voedsel (dat bestond 50jaar geleden nog niet); en hoe dit misschien toch wel niet zo best is voor onze individuele gezondheid en samenleving.

Mij motiveert het boek om nog meer te gaan stil staan bij voeding, om nog bewuster voor voedsel te kiezen. Om toch weer te gaan stilstaan bij biologisch versus niet biologisch voedsel. Om nét iets meer zelf groentjes zelf te kweken in de tuin. Om nog meer te gaan voelen wat voeding met mij doet. Wordt ik moe na een maaltijd? Of krijg ik soms een opgeblazen gevoel in de buik na een maaltijd? Of voel ik mij prettig, in harmonie na een maaltijd, of nét weer onrustig.

Wat mij dus verrast heeft, is hoe een levens/voedingsstijl (makrobiotiek), eigenlijk verspreidt geraakt is door de zoektocht van een man naar meer vrede. En hoe hij in zijn zoektocht uitkomt op voedingsgewoontes, en uiteindelijk daar dan zijn levenswerk van maakt.

Daarnaast is het voor mij bijna niet mogelijk om niet stil te staan rond voeiding, naast mijn yogabeoefening. Beiden ondersteunen elkaar natuurlijk…

Ben jij ook minder of meer bewust bezig mét voeding? Je bent steeds welkom om een reactie te schrijven…

Daarnaast sluit dit artikel mooi aan bij het artikel “Detox met yoga”;kijk dus ook eens naar meer artikels rond yoga: meer artikels…

Op deze website vind je nog andere artikels rond

    • yoga
    • familieopstellingen
    • ontdek je levensdoel
    • andere…

Interesse: ga naar meer artikels

Of interesse naar een yogacursus? Lees meer…
Yogalessen

Wens je op de hoogte gehouden te worden van nieuwe artikels of nieuwe lessenreeksen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!
Nieuwsbrief

WRITTEN BY: Danny